overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 23

Thread: ซ่อมและขายอะไหล่ (ส่ง/ปลีก) iPhone/ iPad/ iPod/ Macbook Pro/ Macbook Air/ iMac ฯลฯ

 1. #1
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default ซ่อมและขายอะไหล่ (ส่ง/ปลีก) iPhone/ iPad/ iPod/ Macbook Pro/ Macbook Air/ iMac ฯลฯ


  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

  S__3760151.jpg
  ฝาก page ด้วยครับ Like&Share
  https://www.facebook.com/iPhoneiPadiPodMacFix


  ด้วยประสบการณ์ด้านงานซ่อม iPhone และ เครื่อง Mac กว่า 5 ปี
  รับซ่อมทุกอาการ ทุกรุ่น iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  กรณีซ่อมเครื่องลูกค้าไม่ได้ ทางร้านไม่คิดค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าจัดส่ง EMS
  มีบริการ Service Onsite สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลา (กรุงเทพฯและปริมณฑล)
  อะไหล่ที่ถูกเปลี่ยนไป ทางร้านจะส่งคืนลูกค้าทุกกรณี?
  เฉพาะกรณีลูกค้าจะส่งเครื่องมาซ่อมทางไปรษณีย์
  (ถ้าไม่มั่นใจ ไม่เชื่อใจร้านเราอย่าส่งเครื่องมานะครับ เดี๋ยวมาทะเลาะกันทีหลัง)


  S__3751977.jpg

  อะไหล่จะถูกจัดส่งจากร้าน?แบบวันต่อวัน?จึงมั่นใจได้ว่างานซ่อมร้านเราไม่ช้าแน่นอนครับ
  ร้านเราตีราคาค่าซ่อมโทรศัพท์ก่อนทำการซ่อมเครื่องทุกตัว?
  มีให้เลือกซ่อมทั้งแบบมีประกันและไม่มีประกัน?


  วิธีสั่งของได้ 3 ช่องทาง
  1. สั่งผ่านทาง Facebook Fanpage :
  https://www.facebook.com/iPhoneiPadiPodMacFix/messages (ตลอด 24 ชม.)
  2. สั่งผ่าน Line ID : nickyrubio (ตลอด 24 ชม.)
  3. สั่งผ่านโทรศัพท์ : 085-1440939 (ณัฐพล) (10.00น. - 21.00น. ของทุกวัน)
  สั่งเท่าไรส่งหมดครับ ชิ้นเดียวก็ส่ง สินค้าตัวไหนไม่มีที่หน้าเว็ป สามารถสอบถามได้ครับ

 2. #2
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 3. #3
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 4. #4
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 5. #5
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 6. #6
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 7. #7
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 8. #8
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 9. #9
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 10. #10
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 11. #11
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 12. #12
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 13. #13
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 14. #14
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "

 15. #15
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "
  สอบถามและวิธีสั่งของได้ 3 ช่องทาง
  1. สั่งผ่านทาง Facebook Fanpage :
  https://www.facebook.com/iPhoneiPadiPodMacFix/messages (ตลอด 24 ชม.)
  2. สั่งผ่าน Line ID : nickyrubio (ตลอด 24 ชม.)
  3. สั่งผ่านโทรศัพท์ : 085-1440939 (ณัฐพล) (10.00น. - 21.00น. ของทุกวัน)
  สั่งเท่าไรส่งหมดครับ ชิ้นเดียวก็ส่ง สินค้าตัวไหนไม่มีที่หน้าเว็ป สามารถสอบถามได้ครับ

 16. #16
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "
  สอบถามและวิธีสั่งของได้ 3 ช่องทาง
  1. สั่งผ่านทาง Facebook Fanpage :
  https://www.facebook.com/iPhoneiPadiPodMacFix/messages (ตลอด 24 ชม.)
  2. สั่งผ่าน Line ID : nickyrubio (ตลอด 24 ชม.)
  3. สั่งผ่านโทรศัพท์ : 085-1440939 (ณัฐพล) (10.00น. - 21.00น. ของทุกวัน)
  สั่งเท่าไรส่งหมดครับ ชิ้นเดียวก็ส่ง สินค้าตัวไหนไม่มีที่หน้าเว็ป สามารถสอบถามได้ครับ

 17. #17
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "
  สอบถามและวิธีสั่งของได้ 3 ช่องทาง
  1. สั่งผ่านทาง Facebook Fanpage :
  https://www.facebook.com/iPhoneiPadiPodMacFix/messages (ตลอด 24 ชม.)
  2. สั่งผ่าน Line ID : nickyrubio (ตลอด 24 ชม.)
  3. สั่งผ่านโทรศัพท์ : 085-1440939 (ณัฐพล) (10.00น. - 21.00น. ของทุกวัน)
  สั่งเท่าไรส่งหมดครับ ชิ้นเดียวก็ส่ง สินค้าตัวไหนไม่มีที่หน้าเว็ป สามารถสอบถามได้ครับ

 18. #18
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "
  สอบถามและวิธีสั่งของได้ 3 ช่องทาง
  1. สั่งผ่านทาง Facebook Fanpage :
  https://www.facebook.com/iPhoneiPadiPodMacFix/messages (ตลอด 24 ชม.)
  2. สั่งผ่าน Line ID : nickyrubio (ตลอด 24 ชม.)
  3. สั่งผ่านโทรศัพท์ : 085-1440939 (ณัฐพล) (10.00น. - 21.00น. ของทุกวัน)
  สั่งเท่าไรส่งหมดครับ ชิ้นเดียวก็ส่ง สินค้าตัวไหนไม่มีที่หน้าเว็ป สามารถสอบถามได้ครับ

 19. #19
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "
  สอบถามและวิธีสั่งของได้ 3 ช่องทาง
  1. สั่งผ่านทาง Facebook Fanpage :
  https://www.facebook.com/iPhoneiPadiPodMacFix/messages (ตลอด 24 ชม.)
  2. สั่งผ่าน Line ID : nickyrubio (ตลอด 24 ชม.)
  3. สั่งผ่านโทรศัพท์ : 085-1440939 (ณัฐพล) (10.00น. - 21.00น. ของทุกวัน)
  สั่งเท่าไรส่งหมดครับ ชิ้นเดียวก็ส่ง สินค้าตัวไหนไม่มีที่หน้าเว็ป สามารถสอบถามได้ครับ

 20. #20
  OverclockZone Member
  Join Date
  11 Sep 2014

  Default

  iPhoneFix & Part
  รับซ่อม จำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ ราคาปลีกและราคาส่ง
  iPhone / iPad / iPod / Macbook Pro / Macbook Air / iMac ฯลฯ
  เรามีแต่ของ Apple เท่านั้น
  " เราไม่เคยยำเครื่องลูกค้า อะไหล่ทุกชิ้นเป็นของใหม่ มีประกัน "
  สอบถามและวิธีสั่งของได้ 3 ช่องทาง
  1. สั่งผ่านทาง Facebook Fanpage :
  https://www.facebook.com/iPhoneiPadiPodMacFix/messages (ตลอด 24 ชม.)
  2. สั่งผ่าน Line ID : nickyrubio (ตลอด 24 ชม.)
  3. สั่งผ่านโทรศัพท์ : 085-1440939 (ณัฐพล) (10.00น. - 21.00น. ของทุกวัน)
  สั่งเท่าไรส่งหมดครับ ชิ้นเดียวก็ส่ง สินค้าตัวไหนไม่มีที่หน้าเว็ป สามารถสอบถามได้ครับ

Page 1 of 2 12 LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •