หาชุด panel ที่อยู่ด้านหน้า case คอมครับ มีช่องเสียบ usdx2 ช่อง audio mic

ต้องการแบบ audio hd ครับ

pm ครับ