ราคา 11000 / ต่อรองราคาได้ที ID line : ariya_yoi

สาเหตุการขาย : หน้าจอเล็ก พิมพ์ไม่สะดวกครับ
ประกัน 4 ตุลาคม 2560
เครื่อง มีรอยที่ มุมด้านซ้ายเล้กน้อย เนื่องจากโดน กุญแจครับ
เครื่อง : ไม่เคยตกหรือหล่น
อุปกรณ์ที่ได้ : ครบครับ
ฟิล์ม ติดด้านหน้าและด้านหลังครับ

รูปไม่มีครับเพราะไม่มืมือถือถ่ายครับ