ไม่เกิน 30000 เล่นเกม แรงสุดๆ และขอเสถียร รบกวนด้วยครับ ไม่รวมจอ