โปรแกรมช่วยกำจัดไวรัสและสปายแวร์ Spyware:Trend Micro Hijack

Trend Micro HijackThis 2.0.2 โปรแกรมค้นหาและกำจัดสปายแวร์ ที่แฝงตัวอยู่ใน key ค่าRegistry และ hard drive โดยค้นหาและกำจัดไฟล์ที่มีชื่อตามรายการของโปรแกรมออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีขึ้นdownload

http://www.myproload.freehostia.com/...j-ackthis.html