ผมได้ทำการแชร์ไฟล์ แล้วไม่สามารถเปิดดูจากเครื่องอื่นได้ มันเป็นเพราะอะไรอ่ะครับ มีรูปแนบมาด้วยนะครับ ข้อกำหนดก็ติ๊กหมดแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดได้ ใครทราบวิธีแก้ไขช่วยชี้แนะด้วยครับ