พี่ครับมันขึ้น RGSC แล้วก็ไม่สามารถเข้าเกมได้แก้ไงดีครับ