overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Results 1 to 13 of 13
 1. #1
  OverclockZone Member tawnoei's Avatar
  Join Date
  19 Jan 2007

  Smile กฏแห่งเกรียน บทความนี้จะทำให้คุณรู้จักคำว่า เกรียน มากขึ้น!

  กฏแห่งเกรียน บทความนี้จะทำให้คุณรู้จักคำว่า เกรียน มากขึ้น!

  กฏแห่งเกรียน

  ภาษาไทยวันละคำวันนี้ขอเส นอคำว่า เกรียน หากเปิดหาคำนี้ใน พจนานุกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หน้า 141 จะพบว่าถูกนิยาม

  ความหมายไว้ 3 ความหมายด้วยกันดังนี้

  เกรียน ๑ [เกรียน] ว. สั้นเกือบติดหนังหัว ผิวหนังหรือ พื้นที่ เช่น ผมเกรียน หมาขนเกรียน หญ้าเกรียน
  เกรียน ๒ [เกรียน] ดู เลี่ยน ๑.
  เกรียน ๓ [เกรียน] น. แป้งซึ่งนวดด้วยน้ำร้อนแล้วไม่น่ายเป็นเม็ดปนอยู่ เม็ดนั้นเรียกว่า เกรียน; เรียกปลายข้าวขนาดเล็กว่า ข้าวปลายเรียน

  แต่วันนี้ผมไม่ได้มาพูดถึ งคำนี้ตามที่พจนานุกรรมให้นิยามไว้หรอกนะครับ แต่ผมขอพูดถึงมันในแง่มุมของมนุษย์ Cyber กันดีกว่าเราจะมาค้นหา

  ความหมายของมันกันและเมื่อรู้ความหมายแล้ วอย่าลืมสำรวจตัวเองด้วยนะว่าคุณ “เกรียนหรือเปล่า”  ต้นกำเนิดแห่ง เกรียน

  เกรียน คำนี้มีต้นกำเนิดมาจากที่ใดไม่มีหลักฐานระบุชี้ชัดได้ แต่ที่แน่ๆ บนศิลาจารึก หลักไหนๆ ก็คงไม่มีคำๆ นี้ปรากฏอยู่เป็นแน่ ผู้คว่ำวอร์ดในวง

  การณ์เกมบางคนบอกว่า พบเห็นคำนี้ครั้งแรกมาจากเกมออนไลน์ที่มีผู้นิยมเล่นสูงสุดเกมห นึ่ง ส่วนผู้คว่ำวอร์ดในวงการณ์บอร์ดบอกว่าเห็นครั้งแรกใน

  เว็บซื้อขา ยแลกเปลี่ยนที่มีผู้ใช้มากที่สุดแห่งหนึ่ง ผมจึงไม่สามารถอ้างอิงได้ว่ามันมีต้นกำเนิดจากที่ใดกันแน่ รู้แต่เพียงว่าวันนี้มันถูกนำมาใช้อย่าง

  แพร่หลาย  การขยายตัวของ เกรียน

  เกรียน ไม่ใช่คำด่าพร่ำเพรื่อเหมือนอย่างคำด่าอื่นๆ ที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแห่ง แต่เป็นคำที่ใช้ เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มคน

  ประเภทหนึ่ง กลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนพิเศษนักวิชาการบางท่านบอกว่า เป็นอาการของคนที่เสพหญ้ามากเกินไป จนคอโรฟิวในหญ้าไปอุดตันสมอง

  จนส่งผลให้การทำงานของสมองซีกขวา ซึ่งเป็นสมองด้านของเหตุผลและการเรียนรู้ หดตัวลง ในขณะที่สมองซีกซ้ายที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้

  อารมณ์ขยายตัวใ หญ่ขึ้น จึงส่งผลให้คนกลุ่มนี้ใช้แต่อารมณ์มากกว่าเหตุผลและการวิเคราะห ์ไตร่ตรอง ดังจะพบพฤติกรรมดังกล่าวได้บ่อยๆ ในเกม

  ออนไลน์ หรือตามเว็บบอร์ดทั่วไป สาเหตุที่ทำให้คำนี้เกิดการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นไม่ใช่เพราะ มันถูกนำมาใช้เป็นคำแฟชั่นหากแต่กลุ่มคน

  ประเภทดังกล่าวขยายตัวม ากขึ้นและลุกลามอย่างรวดเร็วจนยากที่จะหยุดยั้งได้ต่างหาก  กลุ่มที่อยู่ในสภาวะ เกรียน

  หลายคนอาจจะเข้าใจผิดจนเห มารวมไปเลยว่า เกรียน คือ กลุ่มเด็ก ตั้งแต่ ป.1 จนถึง มัธยมปลาย ที่ตัดผมสั้นเกรียน สาเหตุที่หลายคนตีความแบบ

  นั้นอาจจะเป็นด้วยลักษณะทางกายภาพที่โ ดดเด่นคือทรงผมที่เลี่ยนเกรียนติดหนังหัว ซึ่งความจริงแล้วตาม “กฎของ เกรียน” หรือ “เกรียน Law” นั้น

  ลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงรากศัพท์ของคำว่า เกรียน เท่านั้นเอง หากแต่ในความเป็นจริง ตามหลักของ “เกรียน Law” คือ “ความเกรียนไม่จำกัด ทรงผม

  อายุ เพศ หรือ ฐานะ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมในความเกรียนเหมือนกันหมด” ดังนั้นจึงพอจะสรุปได้ว่า สภาวะเกรียน เป็นสภาวะของพฤติกรรม ทาง

  ความคิด หาใช่ลักษณะทางกายภาพอย่างที่หลายคนเข้าใจกันไม่  ทำไมต้อง เกรียน

  หลังจากที่ได้ทำการศึกษาแ ละค้นคว้าเป็นเวลาหลายวันผมได้พบว่า คำเหยียดสติปัญญาคำนี้เกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่ว่า กลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะเกรียน

  ส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก และเป็นกลุ่มเด็กที่เล่นเกมออนไลน์ อาจจะด้วยเพราะเกมออนไลน์ในบ้านเรา เปิดกว้างมากจนเกินไป จนเกิดการกระจุกตัวทาง

  การแสดงออกในสถานที่เดียวกัน จนเมื่อเด็กๆ เกิดการคลุกคลีกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมบ่อยๆ จึงดูดซึมพฤติกรรมเลวร้ายเหล่านั้นมาใช้โดยไม่มีคน

  คอยให้คำแนะน ำ โดยพฤติกรรที่เราจะพบเห็นได้จากเด็กที่อยู่ในสภาวะเกรียนก็คือ การกระทำที่ไร้ความคิด พฤติกรรมไร้เหตุผล พฤติกรรมก้าวร้าว

  ทางคำพูดและความคิด เมื่อเข้าสู่สภาวะเกรียนสมองซีกซ้ายจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งคนที่อยู่ข้างๆ ต้องเข้าระงับสติด้วยการ เบิร์ดกระบาล

  ซีกซ้ายซะหนึ่งที ก่อนที่อาการจะลุกลามถึงขั้น “โคบ้า” ถ้าเป็นพวกวิกฤติหนักๆ ก็อาจจะกลายเป็น “กระบือบ้า” ได้เหมือนกัน  อาการที่เรียกว่า เกรียน

  -กลุ่ม เกรียน มักจะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงในจินตนาการ แต่ปฏิบัติตัวตรงกันข้าม อยากเทพแต่ทำตัวถ่อย เกรียนประเภทนี้มีคนให้นิยามจำแนกออกมา

  เป็น กลุ่ม เทพเกรียน หรือ King of เกรียน หรือ เกรียน เหนือ เกรียน
  -กลุ่ม เกรียน มักจะมีความอดทนต่อสิ่งเร้าภายนอกน้อยกว่าบุคคลปกติ และควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ มักแสดงออกทางคำพูด มากกว่าทางความคิด

  หรือทีเรียกว่า “พูดโดยไม่คิด” ในบางรายจะชอบด่าทอผู้อื่นแบบไร้เหตุผล โดยเชื่อมั่นว่าตัวเองถูกเสมอ จนบางครั้งก้าวล่วงไปถึงบุพการีของผู้อื่น
  - ชาวเกรียนจะมีความสุขไปกับการ ด่าคนแบบไร้ เหตุผล และอดีนาลีนของชาวเกรียนจะสูบฉีดรุนแรงขึ้นเมื่อถูกด่าตอบ ชาวเกรียนมีพฤติกรรมที่ชอบ

  เรียกร้องความสนใจ ดังจะพบได้ตามเว็บบอร์ด ในกระทู้ดักควายต่างๆ พอเห็นคนเข้ามาด่าก็นั่งยิ้มชื่นใจ จนกลายเป็นค่านิยมเสพติดของพวกเค้าไป

  แล้ว
  -อาการหนึ่งที่เห็นได้ชัดจาก กลุ่มเกรียนคือจะเป็นกลุ่มคนที่มี IQ และ EQ ต่ำ เนื่องจากไม่ค่อยชอบใช้ความคิด ชอบใช้แต่อารมณ์ สมองไม่สามารถดูด

  ซึมเหตุผลเข้าไปได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องปลุกเร้าอารมณ์ก้าวร้าวจะตื่นตัวในทันที  จะหลีกเลี่ยงสภาวะ เกรียน อย่างไร

  สภาวะเกรียนสามารถป้องกัน ได้โดยการสร้าง “ภูมิคุ้มกันโรคเกรียน” การแบ่งเวลาในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิค ุ้มกันโรค

  เกรียน การอ่านหนังสือ สะสมความรู้ ใช้สมองซีกขวาในการตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ต่างๆ รู้จักระงับอารมณ์ การเป็นคนมีเหตุผล เปิดโอกาสในการรับ

  ฟังผู้อื่น เหล่านี้คือผู้ที่จะสามารถหลุดพ้นสภาวะเกรียนได้ นักวิชากรหลายท่านบอกว่า สภาวะเกรียนในเด็กจะหมดไปเมื่อพวกเค้าบรรลุนิติภาวะ แต่

  ในทัศนะของผมแล้ว การจะหลุดพ้นสภาวะเกรียนได้คุณจะต้องบรรลุนิติภาวะทางความคิด ไม่ใช่อายุ เพราะอย่าลืมว่า ความเกรียนมีอิสระเสรี สามารถ

  เข้าสู่ทุกคนได้ หากคุณมีพฤติกรรมต่างๆ ดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วนั้นโปรดระลึกว่า สภาวะเกรียนได้ย่างกรายมาสู่คุณแล้ว อย่าปล่อยให้มันฝังรากเข้าสู่

  กมลสันดารของเราได้ รีบสะบัดมันให้หลุดพ้น ก่อนที่ชื่อของเราจะถูกเปลี่ยนเป็น “ไอ้เกรียน”
  Credit: Ball The One
  First Post in Lineage2.in.th(Forum)
  เอามาจากคุณนานะ แห่งเว็บ www.super-rich.com ต้องขอบคุณ คุณนานะ มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ
  ที่เอามาให้อ่านเพราะเผื่อใครบางคนอาจจะรู้สึกตัวมั่งก็ได้นะครับ

 2. #2
  OverclockZone Member tawnoei's Avatar
  Join Date
  19 Jan 2007

  Default

  เพิ่มเติมครับ

  เกรียน เป็นศัพท์แสลงแทนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมก่อกวน ก้าวร้าวทางคำพูดและความคิด ไร้เหตุผล หรือคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของสังคมอินเทอร์เนต โดยมักจะแสดงออกในลักษณะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนเด็กไม่ได้ รับความสนใจ บุคคลกลุ่มนี้จะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหรือการวิเคราะห์ไตร่ตรอ ง

  คำว่า เกรียน เริ่มใช้เป็นศัพท์สแลงครั้งแรกในบอร์ดของเว็บไซต์ ประมูลดอทคอม ในส่วนของเว็บบอร์ดย่อยเกี่ยวกับเกม แร๊กนาร๊อก ออนไลน์ โดยผู้ที่ใช้คำนี้เป็นคนแรกคือ "Team Kazuya X-2" (ชื่อฉายาในเว็บบอร์ด) โดยมีที่มาจากทัศนคติของบุคคลที่เป็นเด็กนักเรียนชายที่ตัดผมสั ้นหัวเกรียน ซึ่งมักจะแสดงพฤติกรรมดังกล่าวอยู่บ่อยๆ เนื่องจากความคึกคะนอง และกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสภาวะเกรียน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กที่เล่นเกมออนไลน์ เมื่อถูกเรียกบ่อยครั้งเข้า คำนี้จึงใช้แทนกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเหล่านั้นไปเสีย โดยไม่คำนึงถึงอายุ ปัจจุบันสามารถพบเห็นเกรียนได้ทั่วไปตามเว็บบอร์ดต่างๆ โดยเฉพาะเว็บบอร์ดที่ขาดการดูแลอย่างทั่วถึง

  หลังจากนั้นไม่นาน มีบุคคลผู้หนึ่งในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ประมูลดอตคอม ได้สร้างศัพท์สแลงเพื่อล้อเลียนกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสภาวะเกรียน อีกคำหนึ่ง คือ เพียะ เปรียบเทียบได้กับการใช้ฝ่ามือตบลงไปบนศีรษะของเกรียนอย่างรุนแ รง ให้เกิดเสียงดัง เพียะ ดังนั้นคำนี้จึงหมายถึง การลงโทษเกรียน แต่ยังไม่แพร่หลายนัก

  มีการเปรียบเทียบว่าเกรียนคล้ายกับลักษณะของ นูบ (noob, n00b) หรือ นูบี, นิวบี (newbie) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลในอินเทอร์เน็ตตามเว็บบอร์ด หรือเกมออนไลน์ ที่มักจะเป็นสมาชิกใหม่และทำตัวเหมือนรู้ทุกเรื่อง (แต่ไม่ได้รู้จริงหรืออาจไม่รู้เลย) ใช้ในความหมายทางลบ


  บุคลิกภาพของเกรียน
  มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ถึงขั้นที่เชื่อว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกเสมอ ไม่รู้จักมารยาทในสังคม
  มีความอดทนต่อสิ่งเร้าภายนอกน้อยกว่าบุคคลปกติ หรือมักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้
  มักจะอวดเก่งว่าตัวเองไม่เคยกลัวอะไร แต่เมื่อเจอเข้าจริงๆ กลับกลัวมาก
  ใช้การแสดงออกทางวาจา (หรือข้อความที่พิมพ์ในบอร์ด) มากกว่าทางความคิด หรือเรียกว่า "พูดโดยไม่คิด"
  ชอบเรียกร้องความสนใจ สร้างประเด็นปัญหา ทำให้เกิดข้อขัดแย้งโดยไร้เหตุผล บนพื้นฐานที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริง
  มี IQ และ EQ ต่ำ เนื่องจากจะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล

  ต้องขอบคุณ คุณนานะ มา ณ โอกาสนี้อีกครั้งด้วยด้วยนะครับ

 3. #3
  OverclockZone Member nameless's Avatar
  Join Date
  16 Sep 2006

  Default

  นี่เป็นรูปภาพจำแนกกระทู้เกรียนครับ

  ปล. ใครมีรูปเกรียนติบัตร เอามาลงไว้ด้วยเป็นหมวดหมู่ จะได้หาง่าย ๆ เวลาเจอเกรียน

 4. #4
  OverclockZone Member ซามูไรศพหมา's Avatar
  Join Date
  10 Jan 2007
  Location
  __หลังเมรุ

  Default

  เบื่อเกรียน เซ็งเกลียน เจอแต่พวกเกรียน แล้วก็ยังเจอกระทู้เกรียนๆ Ara...989

  เฮ้อออ
  Last edited by ซามูไรศพหมา; 13 Feb 2007 at 02:05:09.

 5. #5
  OverclockZone Member Yoshimitsu's Avatar
  Join Date
  19 Sep 2006
  Location
  X-2 Laboratory

  Default

  อย่างน้อยก็ทำให้ผมเข้าใจคำว่า เกรียน ได้ดีขึ้น ขอบคุณครับ
  เราหยุดพวกเกรียนไม่ได้ แต่เรายับยั้งพวกเกรียนได้

 6. #6
  OverclockZone Member Kitty_Pink's Avatar
  Join Date
  30 Jan 2007
  Location
  ไม่มีที่อยู่อ่ะ

  Default

  โอ้ มาย เกรียน

 7. #7
  OverclockZone Member ECHO's Avatar
  Join Date
  18 Sep 2006
  Location
  ชนบท

  Default

  ก้อแค่คนเข้าสู่เวบบอร์ดใหม่ๆ กระตือรือล้นมากเกินไปหน่อย

  สักพักก้อคงปรับตัวได้หนะครับ ไม่มีพวกนี้เหงาตาย 5 5 5

 8. #8
  OverclockZone Member DriverX's Avatar
  Join Date
  16 Oct 2006
  Location
  prachinburi

  Default

  แจ่มครับอธิบายได้แทงใจมาก ยกนิ้วโป้งให้ครับ แจ่มมากๆ

 9. #9
  OverclockZone Member อิมพีเรียล's Avatar
  Join Date
  29 Sep 2006
  Location
  พิษณุโลก

  Default

  Quote Originally Posted by nameless View Post
  นี่เป็นรูปภาพจำแนกกระทู้เกรียนครับ

  ปล. ใครมีรูปเกรียนติบัตร เอามาลงไว้ด้วยเป็นหมวดหมู่ จะได้หาง่าย ๆ เวลาเจอเกรียน
  จัดให้เลยครับท่าน

 10. #10
  OverclockZone Member อิมพีเรียล's Avatar
  Join Date
  29 Sep 2006
  Location
  พิษณุโลก

  Default


 11. #11
  OverclockZone Member Yoshimitsu's Avatar
  Join Date
  19 Sep 2006
  Location
  X-2 Laboratory

  Default

  ชอบอันหลังนี่แหละ ป้าบๆ

 12. #12
  OverclockZone Member ~@^_^@~'s Avatar
  Join Date
  19 Nov 2006
  Location
  ~@^_^@~

  Default ...

  ในบอร์ดนี้...เกรียน...คุณนึกถึงใคร
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .ถูก..ต้องนะคร๊า...บ.บ.บ.

 13. #13
  OverclockZone Member tawnoei's Avatar
  Join Date
  19 Jan 2007

  Default

  หุหุ แจ่มครับ สะใจดี


Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •