หา HD 2.5 ขนาด 500gb
ขอไม่มี แบท ไม่ติดสี นะครับ

ลง ราคา พร้อมรูปเลยครับ