มาขายของหลายรูปแบบ ขายถูกกว่าคนอื่น ขอดูรูปมีของ
แต่ไม่ส่ง โจรเดี๋ยวนี้พัฒนาเยอะ โปรดระวัง อย่าโอนเด็ดขาด
นางสาว ถาวร แสนสุข บัญชีกรุงไทย