รับ Ram NB DDR3 1066 หรือ 1333 4GBx2 หรือ 8GBx1 ใครมีเสนอมาทาง PM ครับ