รุ่นนี้ทำให้ cre dota join กันในบ้านยังไงเหรอครับ ผมลอง search ใน inter net แล้วเค้าบอกให้ทำ ip loopback คือไปเปิดออ่ะครบั แต่ทีนี้ลองทำดูแล้วมันบอก ip loopback not found เล้าเตอร์ผมรุ่นี้้มันทำได้ไหมครับ หรือมีวิธ๊อื่นที่จะให้ join กันในบ้านได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ