LOGITECH G430 สภาพ 99 % พึ่งซื้อต้นเดือน(ออนไลน์ แต่ไม่ได้เก็บใบเสร็จไว้) ขอขายที่ราคา 2,200 บาท

พึ่งใช้งานจริงๆใหม่มาก กล่อง/ของในกล่องครบทุกอย่าง
ขอขายในราคานี้ก่อนนะครับใหม่มากจริงๆครับหูฟังสั่งตัวใหม่มาแล้วปรับราคาลดลงครับ เรื่องความทนไม่ต้องเป็นห่วงครับ LOGITECH