ตอนนี้คอมมีปัญหาครับ คือเปิดเครื่องมา แล้วเจอหน้าจอเขียนว่า

NTDLR (จำไม่ได้ แต่แนวๆนี้) is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart

มันเกิดจากอะไรครับ แล้วต้องแก้ปัญหาอย่างไร