ถ้าปิดไฟร์วอล ไอคอน มันก็เป็นสีแดงเลยครับ
เข้าไปเซทในโปรแกรม กด f5 ก็ไม่มีให้ allow port 3389
จะเลือกอย่างไรดีครับ

ใช้ teamviewer ผ่านเข้ามาได้แต่มันช้าครับ อยากใช้ remote desktop มากกว่า
พอมีวิธีไหม