ลบ ลง Driver ใหม่แล้วก็ยังเปิดไม่ได้ รบกวนทีนะครับ