sound card
มี6สีผมใช้ลำโพง5.1
เสียบแล้วเสียงออกแต่
ตัวรูสีดำสลับทุกสาย
เสียงก็ออกเมื่อสายเสียบรูดำ
ผมจะทำไงดีครับช่วยหน่อยครับ