PPM-2400
CPU PENTIUM 4 2.4 A GHz
DDR 256 MB + 1 GB
AGP GFORCE FX-5500
HARDDISK 80GB
COMBO
F/B 1.44MB

อยากเปลี่ยน MB ใหม่ ดีไหม เอาไว้ใช้เล่นเกมส์ ช่วยเเน่นนำที่ครับ ควรใช้อะไร
เปลี่นตัวไหนบ้างครับ ราคา ย่อมๆ น่อยน่ะครับ ช่วยดูที่ครับ