เหนมีหลายอย่างรถไฟเหาะ
อยากเล่นๆ
เหนมันปิดอย่างเดียวเลย
ใครเล่นได้ชี้ชัดหน่อยครับ