ขอทั้งสองค่ายนะครับ ราคาไม่ต้องแพงๆมาก หมื่นก็ไม่ไหว