ผมมี compaq presario 900 รุ่นเก่ามากอยู่เครื่องนึงครับ ซึ่งเดิมมี drive เป็น cd-rom drive ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว จึงไปนำ combo drive ของอีกเครื่องมาใส่ ปรากฎว่าเครื่องไม่เห็น drive ดังกล่าว แต่ drive combo ที่ใส่ไปยังใช้งานได้ปกติ เพราะใช้กับอีกเครื่องนึงอยู่

และหากผมนำ cd rom drive ทีพังไปใส่ปรากฎว่าเครื่องเห็น drive ดังกล่าว

ไม่ทราบจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดีครับ ให้สามารถ เปลี่ยน drive cd ใหม่ได้ ขอบคุณครับ