พอดีมีหูฟังแบบ USB 2 อัน อยากใช้พร้อมกัน ไม่ทราบว่าใครมีโปรแกรมบ้างครับ หรือต้องซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรมาต่อเพิ่มครับ // คือว่าผมเป็นคนสอนงานน้องๆ เวลาน้องน้องๆคุยกับลูกค้าผมอยาไปฟังด้วยว่าน้องคุยอย่างไร และลูกค้าพูดอย่างไร โดยผมจะเสียบหูฟังของผมเข้าไปที่เครื่องน้องครับ ขอบคุณทุกๆ คำตอบครับ