แนะนำเรื่องวิธีการอ้างอิงสิทธิ user กับ NAS Server ด้วยครับ

อยากได้ที่มันติดต่อกับ windows แล้วดึงสิทธิของ user มาได้เลย โดยที่ไม่ต้องมาสร้าง User ใหม่อีกนะครับ

รบกวนด้วยครับ