ผมอยากรู้ว่าอุณภูมคอมผมปกติรึเปล่าอ่ะครับ ผมวัดโดย speed fan นะครับ
GPU 50C
SYSTEM 40C
CPU39C
AUX122C
HD0:39C
CORE0: 52C
CORE1:49C
COREL:50C