คือของผมรุ่นฝาข้างใสน่ะครับ

สงสัยว่า พัดลมด้าน CPU 8*8*1.5 cm น่ะครับ เราควรจะเอาลมเป่าเข้าหรือออกดีครับ

แล้วด้านฝาข้างใสด้วยน่ะครับ เป่าเข้าหรือออกดีครับ ที่ติดมามันเป่าเข้าน่ะ ฝุ่นเข้าเร็วมาก