อยากรุ้อ่านะผม ผมดูๆแล้วmbตัวนี้มานจะใช้ด้ายแค่ไหน