ตอนนี้ใช้ ของ Nvidia asus 7300gs `พอดีไปค้นหาในเวป เขาบอกว่า ทำแบบ Dual Monitor ได้ โดยแก้ไป ไฟล์ plist ดังนี้
Dual monitor working with nvidia POV 7300 GS (vga and dvi) tv out not tested

"NVCAP" = <04000000000003000c0000000000000700000000>

ได้ข้อมูลมาอย่างนี้ครับ แต่ยังไม่รู้วิธี และขั้นตอนการทำและแก้ไชครับ ่ขอความรู้ท่านผู้รู้หน่อยครับ ชอบคุณครับ