โปรแกรมเขียนแผ่นที่น่าสนใจ รองรับ Blu-ray เล็ก สวย ใช้ง่าย Ashampoo Burning Studio 8
Ashampoo Burning Studio 8 : โปรแกรมสำหรับเขียนแผ่นที่น่าสนใจ สนับสนุนแผ่น CD/DVD และ Blu-ray มีขนาดเล็ก มีฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนแผ่นมากมาย การใช้งานง่าย น่าตาใหม่สวยน่าใช้ยิ่งขึ้น ออกแบบและสร้างปก ทำ DVD slideshows ริบซีดี Copy CDs DVDs Blu-ray discs และความสามารถอื่นอีกมากมาย

Download
http://www.skupload.com/ashamp-oo.html

ภาพตัวอย่างโปรแกรม
http://www.skpicture.skupload.com/vi...228548972j.jpg