ของ Apacer AE1011 เสียบตรงช่อง USB2 บนบอร์ดแ้ล้ว ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

ของใหม่นะครับ ซื้อมา 2 ตัว เป็นแบบนี้ทั้ง 2 ตัวเลย