ผมทำโปรเจคเวลาอัพไฟล์รูปลงเว็บเพจ ซึ่งเป็นรูปในแนวนอนพออัพลงไปกลายเป็นแนวตั้ง มีวิธีแก้ยังไงครับ รบกวนด้วย
มีโปรแกรมที่หมุนภาพได้เองบนเว็บมั้ยครับ