พอดีซื้อต่อเพื่อนมาครับ ไม่แน่ใจว่าเหลือประกันกี่เดือนแล้ว

เช็คยังไงครับ แล้วต้องลงทะเบียนผ่านเว็บด้วยไหมครับ

ขอบคุณครับ