ปรับ คะแนน ตรงนี่ ให้ได้ดีที่สุดทำไง ครับ

http://www.upchill.com/image.php?id=...7f7987770e5599