ผมลบpartition3ออกแล้วกดสร้างใหม่แล้ว
แต่พอจะมาเข้าไดร์Eมานบอกว่าให้ฟอแมตไดร์E
ตอนฟอแมตเสร็จUsed space ก็ใช้ไป60กว่าเมกแล้วก้อเข้าไดร์Eได้
แต่ถ้าปิดคอมเปิดมาใหม่ก้อต้องฟอแมตใหม่
ต้องทำไงดีคับช่วยผมทีคับ