ไม่เอาจอ กับการ์จอ แล้วก็ PSU

การ์ดจอ 9600GT ครับผม