กะว่าจะเอา 3850 มา CF Power DELUX 500 W เอาอยู่ไหม!!!!?????
สเป็คตามลายเซ็นครับ