E8400---5950
M/B P5QL-E----3790
Ram G.skill4gb----1990
seagaet500g----2310
ที่เหลือแนะนำหน่อยคับ