ผมโหลด directx_nov 2008 มา แล้วไม่รู้ว่า จะลงยังไง มีใครช่วยตอบได้บ้าง