คือผมใช้โปรมแกรมEVERESTเช็คอุณภูมิคับ แต่ตรงที่วัดcpuมันค้างอยู่ที่ึ7 ํคับ แต่ตรงcore#1กับcore#2มันก็ขึ่นปกติ cpu amd 64*2 4800+ m/b asus m2n ไม่เคยอัพbiosเพราะทําไม่เป็น
ปกติมันมีcpuแค่2อันคือ core1กับ2คับ แต่วันมันก็ขึ้นcpuมาอีกอันคับอันที่ขึ้นมาใหม่ที่มันค้างที่7 ํไม่รู้มันเป็นที่อะไรคับ