ผมโหลดwindowsมา แล้ว add ภาษาไทยไม่ได้
คือตรง location มันฟ้องว่าเปลี่ยนไม่ได้อะครับ
ช่วยหน่อยนะครับ