โหลดวินโดว์มาจาก บิท แล้ว add ภาษาไม่ได้มันฟ้องว่า
check your local....ตรง location ที่เลือก thailand อะครับ