ไม่ทราบเพื่อน ๆคนไหนเคยใช้ EP45-UD3R กับไดรฟ์ DVD Pioneer ที่เป็น IDE บ้าง
ผมมีปัญหาว่าเขียนแผ่น DVD จากไฟล์ ISO หรือ MDF ไม่ได้เลยเสียไปหลายแผ่นแล้ว(แผ่น Verbatim)ตอนนี้ใช้ไดรฟ์ที่เป็น Sata เขียนถึงจะเขียนได้
ไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีแก้ไขหรือเปล่าครับ