ใครก็ได้สอนโหลดบิตหน่อยครับ
คือว่าอยากโหลดโปรแกรมมาใช้
แต่โหลดไม่เป็นครับ ช่วยสอนหน่อยครับ