คือผมอยากจะทำลายเซ็นเองเป็นครับผมมีตัวอย่างมาให้ดูครับ
อยากทำได้แบบนี้ครับ ถ้าเป็นไปขอวิธีทำอย่างคร่าวๆ ด้วยนะครับ

ตัวอย่างครับยืมคนอื่นมา
*************************************************************************