-เกมส์ PC ส่วนใหญ่ เกมส์จะสนับค่ายไหนมากกว่ากันระหว่าง ATI กับ Geforce
เห็นล่าสุดมี Mirror Edge สนับสนุน Nvidia โดยมีผ้าเพิ่ม แต่ ATI ไม่มี
แล้วมีเกมส์อะไรที่สนับสนุนค่ายนั้นๆ บาง ยกตัวอย่างให้หน่อย


ขอบคุณครับ