ซิ้ง ASUS Triton 81 CPU Cooler ราคาเท่าไหร่าครับ เห็นปุ่บตาเป็นประกายเลยครับ
เท่าไหร่อะครับ
Spec ตามลายเซ็นครับ