เวลาเราใช้งาน ตัวนาฬิกาที่ เม้าส์ มันไม่ยอมหยุดเลยเป็นเพราะอะไรครับ มีวิธีแก้ไหม