คือพอดีไม่ค่อยถนัดเรื่อแปลง vcd เป็น mp3 มีวิธีและขั้นตอนอย่างไรบ้างคับ
..เครื่องผมใช้ nero 8 ครับ..