ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร หรืออุปกรณ์ไหนต้องใช้ driver version อะไร พี่ช่วยด้วยครับ กลุ้มมากเลย ขอบคุณมากๆครับ

ระบบปฏิบัติการ
| Name | XP |
| Build Number | 2600 |
| Service Pack | Service Pack 3 |
| DirectX Version | 9.0c |

System Errors

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Time Generated | Log File | Source Name | Description |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13/12/3094 21:00:25 | System | System Error | Error code 00000024, parameter1 001902fe, parameter2 b5527468, parameter3 b5527164, parameter4 ba908f5b. Event ID 1003 |
| 13/12/3094 2055 | System | System Error | Error code 1000007f, parameter1 0000000d, parameter2 00000000, parameter3 00000000, parameter4 00000000. Event ID 1003 |
| 13/12/3094 2048 | System | System Error | Error code 1000008e, parameter1 c0000005, parameter2 bf815152, parameter3 b61c5bb8, parameter4 00000000. Event ID 1003 |
| 13/12/3094 2058 | System | System Error | Error code 10000050, parameter1 ffffffe4, parameter2 00000001, parameter3 ba62c7ff, parameter4 00000000. Event ID 1003 | |
| 13/12/3094 10:04:30 | System | System Error | Error code 10000050, parameter1 a56a8dc0, parameter2 00000001, parameter3 ba908fff, parameter4 00000000. Event ID 1003 |
| 13/12/3094 9:06:40 | System | System Error | Error code 1000000a, parameter1 8b0676f1, parameter2 00000002, parameter3 00000001, parameter4 804fc703. Event ID 1003 | |
| 13/12/3094 723 | System | System Error | Error code 1000000a, parameter1 00000000, parameter2 0000001c, parameter3 00000001, parameter4 804fc4c3. Event ID 1003 |
| 13/12/3094 727 | System | System Error | Error code 1000007e, parameter1 c0000005, parameter2 00005839, parameter3 bad13cb8, parameter4 bad139b4. Event ID 1003 |
| 13/12/3094 715 | System | System Error | Error code 1000007e, parameter1 c0000005, parameter2 00005839, parameter3 bad13cb8, parameter4 bad139b4. Event ID 1003 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การ์ดจอภาพ

NVIDIA GeForce GTX 260

--------------------------------------------------
| Item | Value |
--------------------------------------------------
| Adapter Number | 1 |
| Name | NVIDIA GeForce GTX 260 |
| Adapter RAM | 896MB |
| Colour Depth | 32 บิต |
| Vertical Resolution | 96dpi |
| Current Refresh Rate | 60Hz |
| Video Processor | GeForce GTX 260 |
| Adapter DAC Type | Integrated RAMDAC |
| Adapter ID | GeForce GTX 260 |
| BIOS | Version 62.00.1A.00.1A |
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Processor #4

Basic Information

--------------------------------------------------------------------
| Item | Value |
--------------------------------------------------------------------
| Processor Number | 4 |
| Name | Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz |
| Short Name | P3 |
| Speed [Estimated] | 2333MHz |
| Speed [Registry] | 2333MHz |
| Processor Type | OEM Primary |
| Manufacturer | Intel(R) Corporation |
| Serial Number | |
| APIC Physical ID | 0x01 |
--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
ดิสก์กายภาพ

Maxtor 6Y160M0

---------------------------------------
| Item | Value |
---------------------------------------
| Disk Number | 1 |
| Capacity | 156333MB |
| Disk Type | Fixed |
| Manufacturer | Maxtor |
| Model | Maxtor 6Y160M0 |
| Serial Number | Y48F6M5E |
| Firmware Revision | YAR511W0 |
| Controller Rank | Primary |
| Master/Slave | Master |
| Total Cylinders | 16383 |
| Total Heads | 16 |
| Total Sectors | 63 |
| Buffer Size | 15872KB |
| SMART Supported | ใช่ |
| SMART Enabled | ใช่ |
| SMART Self Test | OK |
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

WDC WD5000AAKS-00A7B0

----------------------------------------------
| Item | Value |
----------------------------------------------
| Disk Number | 2 |
| Capacity | 476938MB |
| Disk Type | Fixed |
| Manufacturer | Western Digital |
| Model | WDC WD5000AAKS-00A7B0 |
| Serial Number | WD-WCASY0049232 |
| Firmware Revision | 01.03B01 |
| Controller Rank | Primary |
| Master/Slave | Slave |
| Total Cylinders | 16383 |
| Total Heads | 16 |
| Total Sectors | 63 |
| Buffer Size | 32768KB |
| SMART Supported | ใช่ |
| SMART Enabled | ใช่ |
| SMART Self Test | OK |
----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

WDC WD800JD-75JNC0

-------------------------------------------
| Item | Value |
-------------------------------------------
| Disk Number | 7 |
| Capacity | 76292MB |
| Disk Type | Fixed |
| Manufacturer | Western Digital |
| Model | WDC WD800JD-75JNC0 |
| Serial Number | WD-WMAM96690160 |
| Firmware Revision | 06.01C06 |
| Controller Rank | Quaternary |
| Master/Slave | Master |
| Total Cylinders | 16383 |
| Total Heads | 16 |
| Total Sectors | 63 |
| Buffer Size | 16384KB |
| SMART Supported | ใช่ |
| SMART Enabled | ใช่ |
| SMART Self Test | OK |
-------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ST3160812AS

------------------------------------
| Item | Value |
------------------------------------
| Disk Number | 8 |
| Capacity | 152626MB |
| Disk Type | Fixed |
| Manufacturer | Seagate |
| Model | ST3160812AS |
| Serial Number | 4LS27GWY |
| Firmware Revision | 3.AAH |
| Controller Rank | Quaternary |
| Master/Slave | Slave |
| Total Cylinders | 16383 |
| Total Heads | 16 |
| Total Sectors | 63 |
| Buffer Size | 16384KB |
| SMART Supported | ใช่ |
| SMART Enabled | ใช่ |
| SMART Self Test | OK |
------------------------------------