ไรท์รูปลงแผ่นด้วยโปรแกรม Ashampoo แล้วนำไปร้านรูปแต่พอเปิดกลับไม่เห็นไฟล์ พอมาเปิดที่บ้านบางครั้งก็เห็น บางครั้งก็ไม่เห็นเป็นเพราะอะไรครับ