overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Page 3 of 23 FirstFirst 1234567 ... LastLast
Results 41 to 60 of 456
 1. #41
  somchai9's Avatar
  Join Date
  1 Oct 2013
  Location
  โรบินสันสมุทรปราการโทร:081-846-6411

  Default

  พวกเราชาวOCZต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันอย่าให้คนที่คิดจะมาโกงพี่ๆน้องๆของเรา ต้องคอยประจาน คอยว่ากล่าวตักเตือนและเป็นหูเป็นตาให้พี่ๆน้องๆของเรา (ถ้าเราว่ากล่าวตักเตือนแล้วใครไม่เชื่อฟังพอเกิดเรื่องอย่ามาว่ากันไม่ได้)
  มันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาไม่รู้จบสิ้นพวกโจรมันถึงมีมากขึ้นทั้งคนเก่าและคนใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นทุกๆวัน อยากให้พวกเราเอารูปประวัติคนโกงมารวมอยู่ในห้องคนโกงแล้วลงทุกๆห้องที่มีการซื้อขายจะได้เป็นการเตือนก่อนการซื้อขายใครสงสัยก็pm-โทรถามเพื่อนๆในOCZที่เรารู้จักหรือPMถามในห้องที่ทำการซื้อขายว่าบุคลที่เราจะทำการซื้อขายมีประวัติดีหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจผ่านไปเลยหรือรับกับมือก็ได้แต่ต้องระมัดระวังคนที่เอาของเสียมาขายด้วยดูประวัติดีแล้วค่อยทำการซื้อขายครับ

 2. #42
  OverclockZone Member
  Join Date
  23 Apr 2011

  Default

  ก่อนซื้อขายแลกเปลี่ยน ลองดูเครดิตร หรือความเห็นเพื่อนๆก่อนก็ดีครับ โจรมันเนีบนและใจกล้ามากขึ้นสังคมสมัยนี้

 3. #43
  OverclockZone Member Zoo's Avatar
  Join Date
  22 Nov 2006
  Location
  สุพรรณบุรี

  Default

  เอาไปร้องศูนย์ดำรงธรรมครับ ศูนย์นี้เขาต้องปิดเคสให้ได้

 4. #44
  somchai9's Avatar
  Join Date
  1 Oct 2013
  Location
  โรบินสันสมุทรปราการโทร:081-846-6411

  Default

  พวกเราชาวOCZต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันอย่าให้คนที่คิดจะมาโกงพี่ๆน้องๆของเรา ต้องคอยประจาน คอยว่ากล่าวตักเตือนและเป็นหูเป็นตาให้พี่ๆน้องๆของเรา (ถ้าเราว่ากล่าวตักเตือนแล้วใครไม่เชื่อฟังพอเกิดเรื่องอย่ามาว่ากันไม่ได้)
  มันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาไม่รู้จบสิ้นพวกโจรมันถึงมีมากขึ้นทั้งคนเก่าและคนใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นทุกๆวัน อยากให้พวกเราเอารูปประวัติคนโกงมารวมอยู่ในห้องคนโกงแล้วลงทุกๆห้องที่มีการซื้อขายจะได้เป็นการเตือนก่อนการซื้อขายใครสงสัยก็pm-โทรถามเพื่อนๆในOCZที่เรารู้จักหรือPMถามในห้องที่ทำการซื้อขายว่าบุคลที่เราจะทำการซื้อขายมีประวัติดีหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจผ่านไปเลยหรือรับกับมือก็ได้แต่ต้องระมัดระวังคนที่เอาของเสียมาขายด้วยดูประวัติดีแล้วค่อยทำการซื้อขายครับ

 5. #45
  somchai9's Avatar
  Join Date
  1 Oct 2013
  Location
  โรบินสันสมุทรปราการโทร:081-846-6411

  Default

  พวกเราชาวOCZต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันอย่าให้คนที่คิดจะมาโกงพี่ๆน้องๆของเรา ต้องคอยประจาน คอยว่ากล่าวตักเตือนและเป็นหูเป็นตาให้พี่ๆน้องๆของเรา (ถ้าเราว่ากล่าวตักเตือนแล้วใครไม่เชื่อฟังพอเกิดเรื่องอย่ามาว่ากันไม่ได้)
  มันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาไม่รู้จบสิ้นพวกโจรมันถึงมีมากขึ้นทั้งคนเก่าและคนใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นทุกๆวัน อยากให้พวกเราเอารูปประวัติคนโกงมารวมอยู่ในห้องคนโกงแล้วลงทุกๆห้องที่มีการซื้อขายจะได้เป็นการเตือนก่อนการซื้อขายใครสงสัยก็pm-โทรถามเพื่อนๆในOCZที่เรารู้จักหรือPMถามในห้องที่ทำการซื้อขายว่าบุคลที่เราจะทำการซื้อขายมีประวัติดีหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจผ่านไปเลยหรือรับกับมือก็ได้แต่ต้องระมัดระวังคนที่เอาของเสียมาขายด้วยดูประวัติดีแล้วค่อยทำการซื้อขายครับ

 6. #46
  somchai9's Avatar
  Join Date
  1 Oct 2013
  Location
  โรบินสันสมุทรปราการโทร:081-846-6411

  Default

  พวกเราชาวOCZต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันอย่าให้คนที่คิดจะมาโกงพี่ๆน้องๆของเรา ต้องคอยประจาน คอยว่ากล่าวตักเตือนและเป็นหูเป็นตาให้พี่ๆน้องๆของเรา (ถ้าเราว่ากล่าวตักเตือนแล้วใครไม่เชื่อฟังพอเกิดเรื่องอย่ามาว่ากันไม่ได้)
  มันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาไม่รู้จบสิ้นพวกโจรมันถึงมีมากขึ้นทั้งคนเก่าและคนใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นทุกๆวัน อยากให้พวกเราเอารูปประวัติคนโกงมารวมอยู่ในห้องคนโกงแล้วลงทุกๆห้องที่มีการซื้อขายจะได้เป็นการเตือนก่อนการซื้อขายใครสงสัยก็pm-โทรถามเพื่อนๆในOCZที่เรารู้จักหรือPMถามในห้องที่ทำการซื้อขายว่าบุคลที่เราจะทำการซื้อขายมีประวัติดีหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจผ่านไปเลยหรือรับกับมือก็ได้แต่ต้องระมัดระวังคนที่เอาของเสียมาขายด้วยดูประวัติดีแล้วค่อยทำการซื้อขายครับ

 7. #47
  somchai9's Avatar
  Join Date
  1 Oct 2013
  Location
  โรบินสันสมุทรปราการโทร:081-846-6411

  Default

  พวกเราชาวOCZต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันอย่าให้คนที่คิดจะมาโกงพี่ๆน้องๆของเรา ต้องคอยประจาน คอยว่ากล่าวตักเตือนและเป็นหูเป็นตาให้พี่ๆน้องๆของเรา (ถ้าเราว่ากล่าวตักเตือนแล้วใครไม่เชื่อฟังพอเกิดเรื่องอย่ามาว่ากันไม่ได้)
  มันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาไม่รู้จบสิ้นพวกโจรมันถึงมีมากขึ้นทั้งคนเก่าและคนใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นทุกๆวัน อยากให้พวกเราเอารูปประวัติคนโกงมารวมอยู่ในห้องคนโกงแล้วลงทุกๆห้องที่มีการซื้อขายจะได้เป็นการเตือนก่อนการซื้อขายใครสงสัยก็pm-โทรถามเพื่อนๆในOCZที่เรารู้จักหรือPMถามในห้องที่ทำการซื้อขายว่าบุคลที่เราจะทำการซื้อขายมีประวัติดีหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจผ่านไปเลยหรือรับกับมือก็ได้แต่ต้องระมัดระวังคนที่เอาของเสียมาขายด้วยดูประวัติดีแล้วค่อยทำการซื้อขายครับ

 8. #48
  somchai9's Avatar
  Join Date
  1 Oct 2013
  Location
  โรบินสันสมุทรปราการโทร:081-846-6411

  Default

  พวกเราชาวOCZต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันอย่าให้คนที่คิดจะมาโกงพี่ๆน้องๆของเราต้องคอยประจาน และคอยว่ากล่าวตักเตือนและเป็นหูเป็นตาให้พี่ๆน้องๆของเรา (ถ้าเราว่ากล่าวตักเตือนแล้วใครไม่เชื่อฟังพอเกิดเรื่องอย่ามาว่ากันไม่ได้)
  มันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาไม่รู้จบสิ้นพวกโจรมันถึงมีมากขึ้นทั้งคนเก่าและคนใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นทุกๆวัน อยากให้พวกเราเอารูปประวัติคนโกงมารวมอยู่ในห้องคนโกงแล้วลงทุกๆห้องที่มีการซื้อขายจะได้เป็นการเตือนก่อนการซื้อขายใครสงสัยก็pm-โทรถามเพื่อนๆในOCZที่เรารู้จักหรือPMถามในห้องที่ทำการซื้อขายว่าบุคลที่เราจะทำการซื้อขายมีประวัติดีหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจผ่านไปเลยหรือรับกับมือก็ได้แต่ต้องระมัดระวังคนที่เอาของเสียมาขายด้วยดูประวัติดีแล้วค่อยทำการซื้อขายครับ
  Last edited by somchai9; 4 Jun 2017 at 10:13:29.

 9. #49

  Default

  รบกวน แจ้งชื่อ user มันในนี้ให้ด้วยนะครับ กันคนอื่นโดนต่อ

  จะซื้อจะขาย Google ชื่อ ก่อน
  อย่าเห็นแก่ของถูก

 10. #50
  somchai9's Avatar
  Join Date
  1 Oct 2013
  Location
  โรบินสันสมุทรปราการโทร:081-846-6411

  Default

  พวกเราชาวOCZต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันอย่าให้คนที่คิดจะมาโกงพี่ๆน้องๆของเราต้องคอยประจาน และคอยว่ากล่าวตักเตือนและเป็นหูเป็นตาให้พี่ๆน้องๆของเรา (ถ้าเราว่ากล่าวตักเตือนแล้วใครไม่เชื่อฟังพอเกิดเรื่องอย่ามาว่ากันไม่ได้)
  มันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาไม่รู้จบสิ้นพวกโจรมันถึงมีมากขึ้นทั้งคนเก่าและคนใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นทุกๆวัน อยากให้พวกเราเอารูปประวัติคนโกงมารวมอยู่ในห้องคนโกงแล้วลงทุกๆห้องที่มีการซื้อขายจะได้เป็นการเตือนก่อนการซื้อขายใครสงสัยก็pm-โทรถามเพื่อนๆในOCZที่เรารู้จักหรือPMถามในห้องที่ทำการซื้อขายว่าบุคลที่เราจะทำการซื้อขายมีประวัติดีหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจผ่านไปเลยหรือรับกับมือก็ได้แต่ต้องระมัดระวังคนที่เอาของเสียมาขายด้วยดูประวัติดีแล้วค่อยทำการซื้อขายครับ

 11. #51
  somchai9's Avatar
  Join Date
  1 Oct 2013
  Location
  โรบินสันสมุทรปราการโทร:081-846-6411

  Default

  พวกเราชาวOCZต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันอย่าให้คนที่คิดจะมาโกงพี่ๆน้องๆของเราต้องคอยประจาน และคอยว่ากล่าวตักเตือนและเป็นหูเป็นตาให้พี่ๆน้องๆของเรา (ถ้าเราว่ากล่าวตักเตือนแล้วใครไม่เชื่อฟังพอเกิดเรื่องอย่ามาว่ากันไม่ได้)
  มันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาไม่รู้จบสิ้นพวกโจรมันถึงมีมากขึ้นทั้งคนเก่าและคนใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นทุกๆวัน อยากให้พวกเราเอารูปประวัติคนโกงมารวมอยู่ในห้องคนโกงแล้วลงทุกๆห้องที่มีการซื้อขายจะได้เป็นการเตือนก่อนการซื้อขายใครสงสัยก็pm-โทรถามเพื่อนๆในOCZที่เรารู้จักหรือPMถามในห้องที่ทำการซื้อขายว่าบุคลที่เราจะทำการซื้อขายมีประวัติดีหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจผ่านไปเลยหรือรับกับมือก็ได้แต่ต้องระมัดระวังคนที่เอาของเสียมาขายด้วยดูประวัติดีแล้วค่อยทำการซื้อขายครับ

 12. #52
  DeepBlue7019's Avatar
  Join Date
  31 Jul 2008
  Location
  เสรี ซีคอน เซ็นทรัลบางนา อิมพีเรียล

  Default

  ขอต้นเรื่องด้วยได้ไม๊ครับ คือเค้าใช้ชื่อIDอะไร ที่ไหน ที่นี่หรือที่อื่น เฟซ ไลน์หรืออะไร จะได้ข้อมูลครบถ้วนครับ

  ส่วนจขกท.ผมเอาใจช่วยละกัน ตามไปบ้านมันเลยฮะ

 13. #53
  OverclockZone Member ikkyusan14's Avatar
  Join Date
  14 Jul 2015

  Default

  เมื่อเช้าก็เกือบโดนเหมือนกันครับตั้งรับ1060อยู่แอดไลท์มาเสนอขายgalax1060 exocราคา7500เกือบโอนล่ะดีที่ขอรูปบัตรก่อนเห็นชื่อแล้วคุ้นๆพอค้นชื่อในgoogleนีมันใช่เลยครับรีบยกเลิกการซิ้อขายเลยครับใครที่ตั้งรับของก็ระวังกันด้วยนะครับอันนี้เบอร์โทรที่ได้มาครับ0989137047ครับ

 14. #54
  OverclockZone Member comlnblack's Avatar
  Join Date
  8 Jun 2012
  Location
  BTS-MRT

  Default

  คนคนนี้เค้าจะไม่ใช้การ PM ใน overclockzone ครับ เค้าจะใช้การโทร + addline มาเสนอของให้กับคนที่ตั้งรับซื้อเป็นหลักเลยครับ ผมก็เคยโดนเสนอของ เเต่เอาชื่อมาเช็คเเล้วเจอ เลย block line เลย

 15. #55
  OverclockZone Member ManManKrub's Avatar
  Join Date
  20 Dec 2010

  Default

  เอาให้จริงครับ เบื้องต้นแจ้งความ โดยพิมพ์หน้ากระทู้ขายของนั้นๆ รวมถึงสำเนาเอกสารการโอนเงิน หลักฐานการพูดคุยต่างๆ ถ้าทราบหมายเลข IP ก็จะดีมาก ไปให้ตำรวจเพื่อแจ้งความ และลงในบันทึกประจำวันด้วย หลังจากแจ้งความแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบหาประวัติของคนร้าย ว่ามีชื่ออยู่บ้านเลขที่ไหน ก็จะประสานไปที่สถานีตำรวจท้องถิ่นเพื่อดำเนินการแจ้งจับกุมตัว และสืบคดี ในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการฟ้องศาลครับ คดีฉ้อโกง เป็นคดีอาญา ยอมความไม่ได้นะครับ

  อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลครับ

 16. #56
  somchai9's Avatar
  Join Date
  1 Oct 2013
  Location
  โรบินสันสมุทรปราการโทร:081-846-6411

  Default

  Quote Originally Posted by ManManKrub View Post
  เอาให้จริงครับ เบื้องต้นแจ้งความ โดยพิมพ์หน้ากระทู้ขายของนั้นๆ รวมถึงสำเนาเอกสารการโอนเงิน หลักฐานการพูดคุยต่างๆ ถ้าทราบหมายเลข IP ก็จะดีมาก ไปให้ตำรวจเพื่อแจ้งความ และลงในบันทึกประจำวันด้วย หลังจากแจ้งความแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบหาประวัติของคนร้าย ว่ามีชื่ออยู่บ้านเลขที่ไหน ก็จะประสานไปที่สถานีตำรวจท้องถิ่นเพื่อดำเนินการแจ้งจับกุมตัว และสืบคดี ในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการฟ้องศาลครับ คดีฉ้อโกง เป็นคดีอาญา ยอมความไม่ได้นะครับ

  อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลครับ
  ร่วมมือร่วมใจกันครับเพื่อOCZของพวกเราจะได้ปลอดคนชั่วครับ
  Last edited by somchai9; 5 Jun 2017 at 19:19:19.

 17. #57
  weeweewee's Avatar
  Join Date
  10 Nov 2014
  Location
  บางเสาธง สมุทรปราการ

  Default

  Quote Originally Posted by CreaMiNieZ View Post
  รบกวน แจ้งชื่อ user มันในนี้ให้ด้วยนะครับ กันคนอื่นโดนต่อ

  จะซื้อจะขาย Google ชื่อ ก่อน
  อย่าเห็นแก่ของถูก

 18. #58
  OverclockZone Member ballxp's Avatar
  Join Date
  11 Jun 2007

  Default

  น่ากลัวจัง เสียใจแทน จขกท ด้วยนะครับ >_<"

 19. #59
  Banned
  Join Date
  5 Apr 2017

  Default

  Quote Originally Posted by somchai9 View Post
  พวกเราชาวOCZต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันอย่าให้คนที่คิดจะมาโกงพี่ๆน้องๆของเรา ต้องคอยประจาน คอยว่ากล่าวตักเตือนและเป็นหูเป็นตาให้พี่ๆน้องๆของเรา (ถ้าเราว่ากล่าวตักเตือนแล้วใครไม่เชื่อฟังพอเกิดเรื่องอย่ามาว่ากันไม่ได้)
  มันถึงเกิดเรื่องขึ้นมาไม่รู้จบสิ้นพวกโจรมันถึงมีมากขึ้นทั้งคนเก่าและคนใหม่ๆจะเพิ่มขึ้นทุกๆวัน อยากให้พวกเราเอารูปประวัติคนโกงมารวมอยู่ในห้องคนโกงแล้วลงทุกๆห้องที่มีการซื้อขายจะได้เป็นการเตือนก่อนการซื้อขายใครสงสัยก็pm-โทรถามเพื่อนๆในOCZที่เรารู้จักหรือPMถามในห้องที่ทำการซื้อขายว่าบุคลที่เราจะทำการซื้อขายมีประวัติดีหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจผ่านไปเลยหรือรับกับมือก็ได้แต่ต้องระมัดระวังคนที่เอาของเสียมาขายด้วยดูประวัติดีแล้วค่อยทำการซื้อขายครับ
  ในเวปนี้ยังมีคนดังกว่าผมอีกหรอ ลุง 5555+

 20. #60
  somchai9's Avatar
  Join Date
  1 Oct 2013
  Location
  โรบินสันสมุทรปราการโทร:081-846-6411

  Default

  Quote Originally Posted by ManManKrub View Post
  เอาให้จริงครับ เบื้องต้นแจ้งความ โดยพิมพ์หน้ากระทู้ขายของนั้นๆ รวมถึงสำเนาเอกสารการโอนเงิน หลักฐานการพูดคุยต่างๆ ถ้าทราบหมายเลข IP ก็จะดีมาก ไปให้ตำรวจเพื่อแจ้งความ และลงในบันทึกประจำวันด้วย หลังจากแจ้งความแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสืบหาประวัติของคนร้าย ว่ามีชื่ออยู่บ้านเลขที่ไหน ก็จะประสานไปที่สถานีตำรวจท้องถิ่นเพื่อดำเนินการแจ้งจับกุมตัว และสืบคดี ในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการฟ้องศาลครับ คดีฉ้อโกง เป็นคดีอาญา ยอมความไม่ได้นะครับ

  อย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลครับ
  ร่วมมือร่วมใจกันครับเพื่อOCZของพวกเราจะได้ปลอดคนชั่วครับ

Page 3 of 23 FirstFirst 1234567 ... LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •